NoLog.cz IT kolektiv

Language selector

Jsme aktivistický technologický kolektiv, který si klade za cíl podporovat všechny svobodně smýšlející jednotlivce, organizace a skupiny, usilující o společenskou změnu.
Podporujeme antifašistické, antisexistické, antirasistické, antikapitalistické, environmenální aktivity a obecně boj proti jakémukoliv útlaku.

Věříme, že antiautoritářské hnutí bude ve svých snahách úspěšné pouze pokud bude mít k dispozici bezpečné, nezávislé, nekomerční komunikační kanály a počítačové systémy.

Proto jsme založili NoLog.cz – platformu, která nám slouží k budování takových struktur. Naše činnost není motivovaná ziskem, ale touhou přispět tím co umíme k vytváření lepšího světa tady a teď.

Nejsme technická podpora a nepodporujeme jakékoliv komerční aktivity.

Menu

Language selector